ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณแสงรุ้ง นิติภาวะชน

8/5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-457161-4, 074-457799
โทรสาร : 074-457165
เว็บไซด์ : www.ss.co.th