บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
::บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ::
Mai FORUM 2015 : มหกรรมรวมพลังคน mai2 (ยกกำลังสอง)   
     คุณเกศรา มัญชูศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพ ในงานมหกรรมรวมพลังคน mai2 เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิตต์ฯ จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ [ อ่านต่อ ]
2 กรกฎาคม 2558
การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
[ อ่านต่อ ]
22 เมษายน 2558
โครงการ "ปันหุ้น ออมบุญ"
โครงการ "ปันหุ้น ออมบุญ"       ด้วยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ "ปันหุ้น ออมบุญ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป ให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ใน [ อ่านต่อ ]
25 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh)
ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) ตะแกรงเหล็กไวร์เมชเป็นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปซึ่งใช้วัตถุดิบคุณภาพ (Wire rod) ที่ผ่านกระบวนการลดลวด แล้วนำมาเชื่อมติดกันด้วยเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง จึงทำให้ได้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่มีจุดเชื่อมและ ระยะห่างคงที่ มีความแข็งแรงและประหยัดเวลา สามารถควบคุมงบประมาณและคุณภาพของการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น [ อ่านต่อ ]
30 พฤษภาคม 2558
จีนเร่งแก้ปัญหากำลังการผลิตล้นภายในปี 2560 หวังหวนสู่จุดสมดุล
จีนเร่งแก้ปัญหากำลังการผลิตล้นภายในปี 2560 หวังหวนสู่จุดสมดุล กระทรวงระบุว่า แผนการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้อัตราผลกำไรเฉลี่ย และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม ขณะที่ใช้กำลังการผลิตมากกว่า 80% ตามที่กำหนดไว้ในร่างนโยบายอุตสาหกรรม ซึ่งเปิดเผยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ภารกิจดังกล่ [ อ่านต่อ ]
29 พฤษภาคม 2558
“สมอ.” เตรียมปรับมาตรฐานป้องกันเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตจากจีนดัมป์ตลาดภายใน 3-4 เดือน
     “จักรมณฑ์” เผย “สมอ.” เตรียมปรับมาตรฐานป้องกันเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตจากจีนดัมป์ตลาดภายใน 3-4 เดือน ได้แก่ เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ในหัวข้อส่วนประกอบทางเคมี โดยกำหนดการผสมโบรอนต้องน้อยกว่า 0.0008% โครเมียมต้องน้อยกว่า 0.3% และกำหนดให้แสดงชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ผลิต       นายจักรมณฑ์ ผาส [ อ่านต่อ ]
29 มกราคม 2558
 
 
 
   
   
 

ดาวน์โหลด พิมพ์